Tổng hợp bài viết mẫu Task 1 và Task 2 của Simon

Nếu bạn là người học IELTS, ắt hẳn sẽ biết đến thầy giáo dạy IELTS rất nổi tiếng trên thế giới. Đó  là thầy Simon, một cựu examiner. Thầy Simon