Collocations – Chìa khóa để nâng cao điểm IELTS Writing và Speaking

Một kiến ​​thức tốt về collocations là điều cần thiết cho người học để sử dụng Tiếng Anh thông thạo và tự nhiên. Đặc biệt trong tiêu chí về từ