[Lỗi Thường Gặp] 7 LÝ DO TẠI SAO ĐIỂM LISTENING CỦA BẠN MÃI VẪN THẤP

Việc nghe và hiểu được tiếng anh với với một người không phải là bản ngữ đã là một thách thức rất lớn, vậy mà trong lúc thi bạn lại