03 Bước Luyện Kỹ Năng IELTS Listening – Shadowing

Kỹ thuật Shadowing không được nhiều người biết đến trong việc ứng dụng vào IELTS Listening. Tuy nhiên, lại mang đến hiệu quả đáng kể nếu muốn luyện tập ngữ