Tổng quan về IELTS – Giới thiệu và cấu trúc đề thi IELTS

Giới thiệu chung: IELTS là viết tắt của International English Language Testing System (Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế), là kì thi tiếng Anh chuẩn hóa quốc tế uy