Cambridge IELTS 12 (PDF + Audio) – Tài liệu luyện thi IELTS

Bộ sách Cambridge IELTS 12 Academic (Cam 12) tổng hợp các dạng đề IELTS mẫu từ Cambridge Assessement English, cung cấp những bài tập chuẩn và gần với đề thi thật