[NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS] MADE FROM, MADE OF, MADE OUT OF, MADE WITH

MADE FROM, MADE OF, MADE OUT OF, MADE WITH

? Made from – được làm từ…

Made from được dùng để nói đến quá trình sản xuất 1 nguyên liệu làm xuất hiện 1 thành phẩm mới:

️ Butter is made from milk. (Bơ được làm từ sữa.) – sữa đã không còn là sữa mà trở thành bơ

? Made of – được làm bằng (chất liệu)..

Ta dùng made of khi muốn nói đến chất liệu cơ bản hay đặc tính của một vật. Lưu ý là trong quá trình sản xuất, chất liệu đó không bị biến đổi. Ý nghĩa này tương đương với cụm ‘composed of’:

️ She bought a beautiful wristlet made of gold. (Cô ấy mua 1 chiếc lắc tay vàng thật đẹp) – trong trường hợp này, vàng vẫn là vàng

? Made out of – được làm từ 1 thứ đã cũ, ta biến đổi nó để thành 1 thứ mới

Made out of được sử dụng khi muốn nói đến thứ gì đó đã bị thay đổi hoặc biến đổi và trở thành một thứ mới:

️ They are wearing dresses made out of old bedsheets. (Họ đang mặc váy làm từ ga giường cũ.)

? Made with – được làm với nguyên liệu…

Chúng ta sử dụng made with khi muốn nói đến nguyên liệu trong món ăn hay đồ uống.

️ Is sushi made with raw fish or cooked fish? (Nguyên liệu làm sushi là cá sống hay cá đã nấu rồi vậy?)