[NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS] COMPLEMENT hay COMPLIMENT

Hai từ Complement and Compliment (hay cặp từ tương ứng complementary và complimentary) rất hay bị nhầm lẫn vì cách viết và đọc tương đối giống nhau. Thêm nữa, cả hai từ này đều có thể dùng dưới dạng động từ và danh từ. Nhưng ý nghĩa của 2 từ này rất khác nhau đó:

– Động từ complement có nghĩa là “bổ sung thêm 1 thứ gì đó để làm nổi bật hay làm đẹp thêm thứ sẵn có”. Danh từ Complement để chỉ thứ (phụ) được thêm vào để làm nổi bật thêm thứ chính sẵn có.
️ The colors in the pillows complemented the stripes in the sofa perfectly. (Màu sắc trên cái gối này làm nổi bật những đường kẻ của chiếc sô pha một cách thật hoàn hảo.)

️ A bow of popcorn is a good complement to a movie night. (Một bát bỏng ngô thật là sự kết hợp phù hợp cho buổi tối phim ảnh.)

– Trong khi đó, compliment lại có nghĩa là “ngưỡng mộ, ca ngợi hay tán dương ai đó”. Danh từ compliment là ca ngợi, chúc mừng.

️ He complimented her on her appearance. (Anh ấy khen ngoại hình của cô ấy.)

️ My boss just paid me a compliment on my outstanding performance this month. (Sếp tôi vừa có lời khen về biểu hiện xuất sắc của tôi trong công việc tháng này.)