[LỖI THƯỜNG GẶP] Những từ dễ nhầm lẫn trong IELTS LISTENING

NHỮNG TỪ DỄ GÂY NHẦM LẪN KHI LÀM BÀI NGHE

1. Could have với Could of
could’ve (viết tắt của Could have) thường bị (nghe) nhầm Could of nhưng trên thực tế could of không hề tồn tại.

2. To, Too và Two là ba từ có phát âm tương đối giống nhau, nên trong quá trình nghe bạn phải dựa vào ngữ cảnh nhé:
– Giới từ “To” /tu/ khi nói sẽ thường được phát âm nhẹ và lướt thành /tə/
– Trạng từ Too /tu:/: cũng
– Danh từ Two /tu:/: số 2

3. Here và Hear là hai từ có phát âm giống nhau, nên trong quá trình nghe bạn phải dựa vào ngữ cảnh để phán đoán đúng nhé:
– Giới từ chỉ vị trí Here /hiə/: ở đây
– Động từ Hear /hiə/: nghe