CÁC KHOÁ IELTS KHAI GIẢNG THÁNG 5


 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 Lộ trình 6.5+ Thứ 2, 4, 6 từ 17h30 – 19h30 17h30 thứ 2 ngày 07/05/2018 Giảm ngay 5.000.000đ học phí từ 22/04-06/05. Tổng học phí: 17.970.000 VND  chỉ còn 12.990.000 VND
  2 Lộ trình 5.5+ Thứ 3, 5, 7 từ 17h30 – 19h30 17h30 thứ 3 ngày 08/05/2018 Giảm 2.000.000đ học phí từ 22/04-06/05. Tổng học phí: 12.990.000 VND chỉ còn  10.990.000 VND
  3 IELTS Intensive  Thứ 3, 5, 7 từ 19h45 – 21h45  19h45 thứ 3 ngày 08/05/2018 Giảm 500.000đ học phí từ 22/04-06/05. Tổng học phí: 7.990.000 chỉ còn 7.490.000 VND

 • STT Mã khóa Thời gian Khai giảng Học phí
  Bạn có muốn đăng ký khóa học này? Đăng kí
  1 IELTS Express1 Thứ 2 đến thứ 6 từ 8h30-12h30 8h30 thứ 2 ngày  14/05/2018 Giảm 1.000.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 59.000.000 VND
  2 IELTS Express2 Thứ 2 đến thứ 6 từ 13h30-17h30 13h30 thứ 2 ngày 14/05/2018 Giảm 1.000.000đ học phí trong tháng này. Tổng học phí: 59.000.000 VND


ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN KHÓA HỌC