[IELTS WRITING TASK 2] CÁCH TRIỂN KHAI ĐOẠN VĂN

Có hai cách đơn giản để sắp xếp thông tin vào đoạn văn mà mình muốn chia sẻ với các bạn như sau:

– Idea (Ý tưởng), explain (Giải thích), example (Ví dụ): Đây là cách đơn giản nhất để viết đoạn. Sau khi nêu ra ý chính, bạn sẽ giải thích nó và đưa ra ví dụ liên quan. Ý chính tiếp theo sẽ được nêu ra trong đoạn văn thứ hai, thứ ba..

– Nếu một đoạn văn có 2, 3 ý bạn có thể dùng: firstly, secondly, finally để nối các ý với nhau. Đừng quên bạn có thể dùng những từ nối tương tự ví dụ như:The main reason, another reason, also, furthermore…

Chúc các bạn học tốt