[IELTS WRITING] Các chủ đề thường học trong Writing task 2

Để thi writing ielts điểm cao thì việc ôn luyện các chủ đề thường gặp sẽ giúp các bạn dễ dàng quen với cách hỏi của Ielts. Vì thế, hôm nay Elingo IELTS xin tổng hợp danh sách các chủ đề thường gặp trong writing. Hy vọng bài viết thật sự hữu ích đối với các bạn.

1.Developed nations should lead by example and not insist that aid given to third world countries be utilized for developing rural areas.

Sự phát triển quốc gia cần được dẫn dắt bởi những mô hình minh họa và không vo sự trợ giúp cho các quốc gia thứ ba được tận dụng để phát triển vùng nông thôn.

2.Should smoking be banned in public places?

Việc hút thuốc có nên bị cấm ở nơi công cộng?

3.Are women better managers than men?

Nữ lãnh đạo có tốt hơn nam lãnh đạo?

  1. What is the importance of broad based education?

Điều gì quan trọng trong ngành giáo dục khái quát?

  1. Father’s role in a child’s upbringing is as important as a mother’s role.

Vai trò của người cha trong sự phát triển của trẻ thơ quan trọng không kém vai trò của người mẹ

  1. Is corporal punishment justified?

Liệu các hình thức trừng phạt thân thể có hợp lý?

  1. Saving flora and fauna is vital to stop environmental degradation.

Bảo vệ hệ thực vật và động vật là nhân tố thiết yếu để tránh suy thoái môi trường

  1. Use of non biodegradable materials should be restricted.

Việc sử dụng những công cụ có khả năng nhiễm khuẩn cần phải được kiểm soát chặt chẽ.

9. Rising juvenile crimes is a matter of great concern. Suggest some practical solutions to reduce these crimes.

Gia tăng tội phạm vị thành niên là vấn đề rất đáng quan tâm. Hãy đề xuất một số cách giải quyết thiết thực để giảm tại loại hình tội phạm này

10.Analyse the causes related to the brain-drain.

Hãy phân tích những nguyên nhân dẫn đến việc chảy máu chất xám.

11.Should conscription be mandatory?

Việc thi hành nghĩa vụ quân sự có nên bắt buộc?