[Sách hay] 31 High-Scoring Formulas to Answer The IELTS speaking Questions

Với 31 cấu trúc tiếng Anh và rất nhiều các hướng dẫn cách trả lời, kỹ năng và tips trong các đề thi IELTS speaking, quyển sách này sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong kì thi IELTS. Cuốn sách này cũng chỉ ra những từ vựnng hay giúp nâng band điểm Speaking. Ví dụ bạn nói “he has a good sense of humour” (band 7) thay vì  “he is funny”( band 5.0) thì bài nói của bản sẽ thuyết phục ban giám khảo hơn nhiều.

Link download: tại đây