fbpx

Thư viện tài liệu IELTS

Câu bị động (Passive voice)

Câu bị động (Passive voice)

Định nghĩa Câu bị động: Câu bị động là một loại mệnh đề hoặc câu trong đó một hành động (thông qua động từ ) hoặc một đối tượng của câu, được nhấn mạnh hơn là chủ đề của nó . Đơn
123... 7