Các khoá học

Khoá học Elingo – IELTS Foundation mục tiêu đầu ra 4.0-4.5 giúp củng cố kiến thức nền tảng và làm quen với các kỹ năng thi IELTS
Khoá học Elingo – IELTS Focus mục tiêu đầu ra 5.0-5.5 nâng cao vốn từ vựng và ngữ pháp, bắt đầu luyện tập các dạng bài IELTS cơ bản
Khoá học IELTS Intensive mục tiêu đầu ra 6.0-6.5 hoàn thiện kỹ năng làm bài kết hợp phương pháp luyện thi chuyên sâu để tăng điểm
Lộ trình 6.5 trong tầm tay được thiết kế để học viên có thể đạt mục tiêu 6.0-6.5 trong 6 tháng, cung cấp toàn diện kiến thức IELTS